ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

Update ครั้งที่ 6 ! แจ้งสถานะผู้ที่ยื่นแบบคำขอการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ สอบครั้งที่ 2/2561


  File Attach

6.1แจ้งสถานะการส่งเอกสารขึ้นทะเบียน(สอบครั้งที่2-61.pdf
โพสโดย busaba วันที่ 2018-11-13    เปิดดู 3372 ครั้ง