ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

Update ครั้งที่ 3 ! แจ้งสถานะผู้ที่ยื่นแบบคำขอการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ สอบครั้งที่ 2/2561


  File Attach

Update ครั้งที่3 แจ้งสถานะการส่งเอกสารขึ้นทะเบียน.pdf
โพสโดย busaba วันที่ 2018-09-18    เปิดดู 1267 ครั้ง