ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2562


  File Attach

คำสั่ง 1.62 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกายภาพบำบัดฯ (ฉบับที่ 2).pdf
คำสั่ง 2.62 แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการตรวจประเมินการรับรองปริญญาฯ (เพิ่มเติม).pdf
คำสั่ง 3.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 1.62.pdf
คำสั่ง 4.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.สรรพยา จ.ชัยนาท.pdf
คำสั่ง 5.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี.pdf
คำสั่ง 6.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด (เพิ่มเติม).pdf
คำสั่ง 7.62 แต่งตั้งกกคุมสอบ ครั้งที่ 1.62.pdf
คำสั่ง 8.62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด วาระ 60-63.pdf
คำสั่ง 9.62 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเขตต่าง ๆ (ฉบับที่ 2).pdf
คำสั่ง 10.62 แต่งตั้งผอ. รองผอ. และ คกก สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 11.62 แต่งตั้งคณะทำงานจัดหารายได้สบทบทุนสร้างสำนักงานสภาฯ.pdf
คำสั่ง 12.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.แม่ฟ้าหลวง.pdf
คำสั่ง 13.62 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนามาตรฐานด้านโครงสร้างฯ.pdf
คำสั่ง 14.62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.พะเยา.pdf
คำสั่ง 15.62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ มศว.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-01-25 09:42:44    เปิดดู 964 ครั้ง