ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2562


  File Attach

คำสั่ง 1.62 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกายภาพบำบัดฯ (ฉบับที่ 2).pdf
คำสั่ง 2.62 แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการตรวจประเมินการรับรองปริญญาฯ (เพิ่มเติม).pdf
คำสั่ง 3.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 1.62.pdf
คำสั่ง 4.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.สรรพยา จ.ชัยนาท.pdf
คำสั่ง 5.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี.pdf
คำสั่ง 6.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด (เพิ่มเติม).pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-01-25 09:42:44    เปิดดู 305 ครั้ง