ประกาศ ! คู่มือการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.2563

     สภากายภาพบำบัดได้จัดทำคู่มือการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด สำหรับผู้สมัครสอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความรู้ในการสอบ สมัครสอบ และยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษา ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน


  File Attach

คู่มือการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดพ.ศ.2563.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-08-02 11:59:29    เปิดดู 426 ครั้ง