TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 42

หลากหลายกิจกรรมกายภาพบำบัดแห่งชาติ ปี พ.ศ.2561

     
 

 

 

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 34

ประชาพิจารณ์เกณฑ์คะแนนการศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 คลิ๊ก

 

 

 

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 48

สภากายภาพบำบัด ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด และผู้ที่สนใจ ที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิจัย สามารถสมัครขอรับทุน  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 รายละเอียด คลิ๊ก

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 494

ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2561 

http://www.pt.or.th/news

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 515

   เนื่องจากเว็บไซต์สภากายภาพบำบัดอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ใหม่ ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์สภากายภาพบำบัดเดิมได้  โดยคลิ๊กลิงค์ http://www.pt.or.th