สภากายภาพบำบัด ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด และผู้ที่สนใจ ที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิจัย สามารถสมัครขอรับทุน  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 รายละเอียด คลิ๊ก