ที่อยู่:
สภากายภาพบำบัด (ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
10210
ไทย
โทรศัพท์:
02-1414281
โทรสาร:
02-1439753
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
-
ส่งอีเมล