ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2564 (ออนไลน์) วันที่ 18–19 กันยายน พ.ศ. 2564

Cinque Terre


  File Attach

1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯครั้งที่2-2564(ออนไลน์)วันที่18-19กย2564.pdf
1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชา 01วิชากฎหมายจรรยาบรรณและการบริหารงาน.pdf
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชา 02วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด.pdf
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชา 03วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่างๆ.pdf
4ไฟล์รายละเอียด URL และ Zoom meeting.pdf
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าซ้อมทดสอบระบบออนไลน์ วันที่ 12 กันยายน 2564.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2021-09-02 19:41:49    เปิดดู 3974 ครั้ง