สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ข่าวสารจากนายกสภากายภาพบำบัด ประจำเดือน เมษายน

ข่าวจากนายกสภากายภาพบำบัด

ประจำเดือน เมษายน 2562

                เดือนเมษายน เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของไทย บวกกับอุณหภูมิการเมืองที่ร้อนแรงมากในช่วงนี้ สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นขอส่งกำลังใจให้ทุกคนมีสติ มีกำลังใจ มีความหวัง รวมพลังคิดสร้างสรรค์ ร่วมเสนอทางออก ทางเลือกที่หลากหลายโดยสันติวิธี

                การที่จะสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กรไปในทิศทางตามที่เราต้องการไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยความร่วมมือกันจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยสมัครใจ ไม่ใช่ด้วยการสั่งการ ช่วงวันที่13-15 มีนาคม 2562 มีการประชุมวิชาการHA National Forum ครั้งที่ 20 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ภายใต้แนวคิดหลัก การสร้างความร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน   ( Change & Collabolation For Sustainability ) มีวิทยากรหลายท่าน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน เรื่องราวของตัวเองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น เป็นเรื่องราวดีๆ มีประโยชน์ผู้เขียนอยากแบ่งปันต่อ

 

  • ·       การเปลี่ยนแปลงคนอื่นให้ได้ตามที่เราต้องการทำไม่ได้ง่ายหรือไม่ได้ ยกเว้นเขาอยากเปลี่ยนแปลงเอง แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้ ควบคุมได้ เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน วิทยากรแนะนำให้เราฝึกวิธีคิดบวกซึ่งไม่ใช่ทำได้ทุกเรื่อง ค่อย ๆ ฝึกเรื่องที่ทำสำเร็จ เราจะพบการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเรา พบทางออก สุขสงบ พอใจ มีกำลังใจ อยากให้เรามองโลกตามความเป็นจริง มีความสุขอยู่กับสิ่งรอบตัว สิ่งที่เรามี เราเป็น และมีความหวังในสิ่งที่ดีขึ้นในวันข้างหน้า เติมพลังคิดบวกทุกวัน
  • ·       ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว อดีตแก้ไขไม่ได้แล้ว ให้อยู่กับปัจจุบัน ไม่วิตกกังวลถึงอนาคตมากไป บางทีคิดไปเองในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น เราพยายามป้องกันแล้วแต่ก็ยังเกิดขึ้น แนะนำให้กลับมาทบทวนใหม่ทุกขั้นตอน ตรงไหนที่สามารถทำให้ดีขึ้นได้ ให้คิดไปข้างหน้า ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม ลองปฏิบัติใหม่ เรียนรู้จาการปฏิบัติ จะมีพลังยั่งยืน
  • ·       ปัญหาคือโอกาสที่ท้าทายระดับความสามารถของเรา คนเรามีศักยภาพที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น แต่ให้เปรียบเทียบตัวเราเอง ดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง ความสามารถในการจัดการกับปัญหาเมื่อพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแม้เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ก็ให้รางวัลแก่ตัวเอง หมั่นสร้างกำลังใจให้ตัวเองอยู่เสมอ มีความเชื่อมั่นว่าทำได้ ให้ฝึกไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง
  • ·       ประเด็นร้อนของเดือนที่แล้วเรื่องการบรรจุข้าราชการของพยาบาลรอบ 3 กำหนดอัตราตำแหน่งใหม่บรรจุนักเรียนทุนของแพทย์ ทันตะแพทย์ ทั้งหมดเป็นผลจากการปฏิบัติตามมติของ ครม. เมื่อ 3ปีก่อน ส่วนวิชาชีพอื่นๆรวมทั้งวิชาชีพกายภาพบำบัดได้รับผลกระทบเหมือนๆกัน ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรด้านสุขภาพ ปัญหาการขาดอัตราตำแหน่งบรรจุเป็นข้าราชการ ปัญหาความเหลื่อมล้ำของวิชาชีพเหล่านี้คือเรื่องเดิมๆที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข มีความพยายามดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนทางราชการ ซึ่งดำเนินการอย่างล่าช้าไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรทางวิชาชีพต่างๆที่ต้องช่วยกันคิดหาทางออก

 

 

สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์


  File Attach

ข่าวจากนายกสภากายภาพบำบัด เมษายน 62.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-04-17 11:17:15    เปิดดู 6699 ครั้ง