สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2566

สภากายภาพบำบัดประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่  1/2566 ดังนี้

* การรับสมัครสอบ   เปิดรับวันที่  10 - 31  มกราคม  พ.ศ. 2566  สมัครออนไลน์เท่านั้น

* กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่  10  กุมภาพันธ์  2566   

                    * วันซ้อมสอบออนไลน์ ในระบบ LMS  ด้วยตนเอง  วันที่  18 - 20  กุมภาพันธ์  2566     

     ·  ผู้สมัครสอบทุกท่าน สามารถซ้อมสอบด้วยตนเอง เวลา 09.00 – 24.00 น.  ได้ที่  https://pt-exam.buu.ac.th 

             * Username : หมายเลขสมาชิก ที่ปรากฏในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ 

             * Password  : 123456789

   * วัน และเวลาสอบ                  

       วันเสาร์ที่  25  กุมภาพันธ์  2566

       09.00 – 12.00 น.    วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด    (ข้อสอบ 100 ข้อ)

       14.00 – 15.30 น.    วิชากฎหมาย จรรยาบรรณ และการบริหารงาน  (ข้อสอบ 50 ข้อ)

       วันอาทิตย์ที่  26  กุมภาพันธ์ 2566

       09.00 –  12.00 น.   วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ  (ข้อสอบ 100 ข้อ)

      * Username : หมายเลขสมาชิก ที่ปรากฏในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ 

      * Password  : ของแต่ละรายวิชา ท่านจะได้รับในห้องสอบ

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

1ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่1-2566.pdf
2ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิกตามแบบที่สภากำหนด.pdf
3ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่1)14สค65.pdf
4ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่2)3ตค65.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2023-01-03 11:07:44    เปิดดู 917 ครั้ง