ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! เรื่องกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัดตามมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภพาบำบัด พ.ศ. 2547


  File Attach

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ24082561.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2018-08-24    เปิดดู 112 ครั้ง