ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์! การสำรวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย์

เนื่องด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องการสำรวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ677 การสำรวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย13112561.pdf
โพสโดย anuchitra วันที่ 2561-11-14    เปิดดู 40 ครั้ง