ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

1.ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2561

โพสโดย admin วันที่ 2018-07-09    เปิดดู 910 ครั้ง

2.ประกาศ ! กำหนดการเลือกตั้ง (25 มิย 61)

โพสโดย admin วันที่ 2018-07-05    เปิดดู 31 ครั้ง

3.ประกาศรายชื่อคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ตาม ม14 (2) (20 มิย 61)

โพสโดย admin วันที่ 2018-07-05    เปิดดู 27 ครั้ง

4.ประกาศ ! ร่าง-แบบบันทึกทางกายภาพบำบัดสาขาระบบกระดูกและระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด และกายภาพบำบัดในเด็ก

โพสโดย admin วันที่ 2018-07-05    เปิดดู 99 ครั้ง

5.ประกาศ ! สมาชิกที่ยื่นต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด สามารถตรวจเช็ตสถานะการยื่นต่ออายุได้ที่นี่

โพสโดย admin วันที่ 2018-07-03    เปิดดู 119 ครั้ง

6.คลิปวิดีโอดีเด่นงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติปี2561

โพสโดย sirirat วันที่ 2018-05-21    เปิดดู 92 ครั้ง

7.ประกาศ ! ชี้แจงขั้นตอนการยื่นต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบอาชีพกายภาพบำบัดและทำบัตรประจำตัวสมาชิกกายภาพบำบัด

โพสโดย admin วันที่ 2018-05-08    เปิดดู 889 ครั้ง

8.ประกาศ ! สภากายภาพบำบัด ประกาศขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย โดยขยายเวลาเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561

โพสโดย admin วันที่ 2018-05-03    เปิดดู 104 ครั้ง

9.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2561

โพสโดย admin วันที่ 2018-04-27    เปิดดู 598 ครั้ง

10.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2560

โพสโดย admin วันที่ 2018-04-27    เปิดดู 150 ครั้ง

11.ประกาศ! รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2561

โพสโดย admin วันที่ 2018-04-20    เปิดดู 6,303 ครั้ง

12.ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2561

โพสโดย admin วันที่ 2018-03-19    เปิดดู 1,274 ครั้ง

13.ประกาศ ! ทุนอุดหนุนวิจัย

โพสโดย admin วันที่ 2018-03-10    เปิดดู 307 ครั้ง